Investor Relations

 
Shareholders Meeting Info
Shareholders Meeting Info

Annual Report and Shareholders’ Meeting Related Documents

Year Meeting Notice Meeting Handbook Meeting Minutes Annual Report
2023 AGM
 2022 AGM

 2021 AGM

 2020 AGM
2019 EGM
2019 AGM
2018 AGM

 

List of Major Shareholders

Date: April 1, 2023/ Unit: Shares;%
Shareholder Stocks Owned Share Holding Ratio
KAI-trones International Investment Co.Ltd. 2,958,832 15.49
KAI-SIN International Investment Co. Ltd. 2,957,254 15.48
Konly Venture Corp. 2,482,550 13.00
AUO Corporation 1,337,970 7.00
Hsu Yu-jui 1,180,157 6.18
Zhang Zi-ping 1,037,000 5.43
Ke Shu-ping 1,034,214 5.41
Lin Mei-fang 687,500 3.60
Ke Zheng-wei 332,069 1.74
Hsu Kai-fei 260,647 1.36
Procesing